Cloudicsi äpi kasutustingimused

Kehtiv alates 1. juunist 2021

Käesolevad kasutustingimused (edaspidi „Kasutustingimused“) rakenduvad Astro Baltics OÜ (edaspidi „Astro Baltics“) nutiseadme rakenduse Cloudics (edaspidi „Cloudics ÄPP“) kasutamisel. Cloudics ÄPI eesmärk on pakkuda mugavat kaardivaba maksmislahendust. Kasutustingimused kehtivad kõigile kasutajatele (edaspidi „Kasutaja“), kes on nutiseadmesse Cloudics ÄPI alla laadinud. Cloudics ÄPI allalaadimise, kasutamise ja Kasutustingimuste aktsepteerimisega kinnitab Kasutaja, et on tutvunud kasutustingimustega ning on nendega nõus.

1. Cloudics ÄPI üldine kirjeldus

1.1. Astro Baltics sõlmib koostöökokkuleppeid ettevõtetega, kes soovivad Cloudics ÄPI vahendusel pakkuda kaupu ja/või teenuseid (edaspidi „Kaupmees“). Kasutajal on Cloudics ÄPI abil võimalik tasuda kaupade ja/või teenuse eest iga Kaupmehe ettevõttes ja kasutada Kaupmehe teenuskaarte (kliendikaart jm) ulatuses, mille Astro Baltics ja Kaupmehe vahel sõlmitud koostöökokkulepe ette näeb.

1.2. Astro Baltics annab Kasutajale Cloudics ÄPI kasutamiseks tagasivõetava, ilma all-litsentsi andmise õiguseta tasuta lihtlitsentsi, mis kehtib ÄPI allalaadimisest kuni ÄPI kasutamise lõpetamiseni (selle telefonist eemaldamiseni). Lihtlitsentsi alusel on Kasutajal õigus Cloudics ÄPPI kasutada Kasutustingimustes kirjeldatud funktsionaalsuste piires.

1.3. Kasutajal on võimalik omal valikul sisestada Cloudics ÄPPI endale kuuluvaid panga- ja/või teenuskaarte (edaspidi „Kaardid“), mida ta soovib kasutada. Astro Baltics ei muutu Kaardi lisamisest mingil juhul seda Kaarti puudutava õigussuhte pooleks. Astro Baltics ei säilita maksekaartidega seotud andmeid (vt täpsemalt Privaatsuspoliitika). Võimalikud maksevahendid Cloudics ÄPIS on:

1.3.1. Mastercard, Visa;
1.3.2. teenuskaardid (kliendikaart);
1.3.3. igakuine arve.

1.4. Cloudics ÄPIS kasutatavad maksevahendid sõltuvad Astro Baltics ja Kaupmehe vahel sõlmitud koostöökokkuleppest. Astro Baltics ei taga ega luba alati kõigi võimalike nimetatud maksevahendite võimaluse pakkumist Cloudics ÄPIS.

1.5. Astro Baltics tegutseb ÄPI pakkumisel infoühiskonna teenuse osutajana ega ole mistahes muude Kasutaja ja Kaupmehe või Kasutaja ja kolmandate isikute vahel sõlmitava lepingu pool. Astro Baltics ei vastuta ühegi sellise lepingu täitmise eest.

1.6. Mistahes kaupade või teenuste ostmiseks Cloudics ÄPI vahendusel sõlmitakse müügileping kauba või teenuse ostmiseks alati Kasutaja ja Kaupmehe vahel. Müügileping loetakse sõlmituks, kui Kaupmees on saatnud Kasutajale tellimuse kinnituse. Astro Baltics ei ole mingil juhul sõlmitava müügilepingu pool.

1.7. Kaupade kohaletoimetamisel sõlmib Kasutaja kullerteenuse lepingu Kaupmehe või Kaupmehe valitud kolmanda isikuga. Astro Baltics ei ole mingil juhul kullerteenuse lepingu pool.

1.8. Iga Kaupmehe juures sooritatud ostu kohta säilib Cloudics ÄPIS elektrooniline kviitung. Kasutaja saab elektroonilisi kviitungeid järele vaadata viimase 6 kuu jooksul tehtud ostude osas. Kui Kasutaja soovib kviitungeid kauem säilitada, on Kasutajal võimalik kviitungid endale alla laadida või e-postiga saata.

2. Cloudics ÄPI kasutamine tankimisel

2.1. Tanklat külastades autoriseeritakse, millise pumba läheduses Kasutaja asub. Autoriseerida on võimalik läbi:

2.1. asukoha tuvastuse;
2.2. numbrimärgi tuvastuse;
2.3. QR-koodi skaneerimise.

2.2. Täiendavalt Kasutustingimustele võivad lisanduda tankla spetsiifilised tingimused. Tankla tingimused tehakse teatavaks Kasutajale tema esimesel tankimisel läbi Cloudics ÄPI.

3. Cloudics ÄPI kasutamine tellimuste tegemisel

3.1. Cloudics ÄPI ettetellimise funktsiooni kaudu saab Kasutaja tellida ette toitu ja muid tooteid (edaspidi „Tooted“), mida Kaupmees on ettetellimiseks võimaldanud.

3.2. Kaupmehed jagavad Cloudics ÄPI kaudu teavet ette tellitavate Toodete kohta (sh Toote kirjelduse ja hinna kohta). Lisaks Kasutustingimustele võivad lisanduda Kaupmehe spetsiifilised tingimused, millest Kaupmees teavitab Kasutajat.

3.3. Kasutaja valib ÄPIS ostukorvi Tooted, mida ta soovib valitud Kaupmehelt ette tellida ning tasub tellimuse eest valitud maksevahendiga. Makstud tellimus registreeritakse Kaupmehe majandustarkvaras. Kaupmees kinnitab või lükkab tellimuse tagasi, sõltuvalt sellest, kas tellimust on võimalik täita või mitte. Mõlemal juhul saab Kasutaja ÄPI kaudu teavituse tellimuse seisundist. Kui tellimus on kinnitatud, siis asub Kaupmees seda täitma. Kui tellimus on tagasi lükatud, siis tagastatakse Kasutaja kontole tellimuse eest tasutud raha. Astro Baltics ei vastuta Kasutaja ees tellimuse nõuetekohase täitmise eest Kaupmehe poolt.

3.4. Tellimuse esitamisel valib Kasutaja tellimuse kohaletoimetamise viisi ja aja. Kohaletoimetamise võimalused võivad erinevatel Kaupmeestel olla erinevad (ise järeletulemine, kuller, valmimise kellaaja valimine jne). Tellimuse kohaletoimetamise tingimused esitab Kasutajale Kaupmees.

3.5. Kõik kohaletoimetamise, järeletulemise või muud ajad, mille Kaupmees on Kasutajale teatavaks teinud, on üksnes hinnangulised. Astro Baltics ega Kaupmees ei garanteeri, et tellimus toimetatakse kohale, sellele saab järele tulla või kohapeal tarbida ÄPI kaudu teatatud hinnangulisel ajal. Aega võivad mõjutada näiteks liiklusummikud ja tipptund.

3.5.1. Kui Kasutaja on tellimuse esitanud, siis ei saa Kasutaja seda enam tühistada. Seetõttu tuleb enne tellimuse esitamist ostukorvi lisatud toodete valik hoolikalt üle vaadata. Cloudics ÄPIS on Kaupmehe kontaktandmed ning vajadusel saab Kasutaja esitatud tellimuse osas võtta Kaupmehega ühendust.

3.5.2. Cloudics ÄPI ettetellimise funktsioon on kasutamiseks ainult 18-aastastele või vanematele isikutele ning tellimuste esitamisel peab Kasutaja järgima kõiki kehtivaid reegleid ja eeskirju, sealhulgas alkoholi ja tubaka ostmisel kehtivaid nõudeid. Kaupmehel ja tema partneril (kullerteenuse osutajal) on õigus keelduda Kasutajale tellimise üleandmisest, kui Kasutaja ei esita kehtivat pildiga isikutunnistust, mis tõestaks, et Kasutaja on vähemalt 18-aastane.

4. Cloudics ÄPI kasutamine ostlemisel

4.1. Cloudics ÄPI ostlemise funktsioon (moodul „Pood“) võimaldab Kasutajal oma nutiseadmega skaneerida Kaupmehe müügipunktis tooteid ostukorvi ning nende eest tasuda.

4.2. Kasutajal on võimalik ostlemise funktsiooni Kaupmehe müügipunktis kasutada, kui tema nutiseade on Kaupmehe müügikohas asukoha tuvastanud või kui ta on Kaupmehe müügipunktis oleva QR-koodi skaneerinud.

4.3. Kasutaja lisab Kaupmehe müügipunktis olevad tooted ostukorvi, skaneerides ÄPIga toodete ribakoode. Kasutaja näeb pärast skaneerimist ÄPIs toote nimetust ja hinda, sh soodushinda, kui Kasutaja on ÄPIs aktiveerinud Kaupmehe väljastatud sooduskaardi. Kasutajal on võimalik ÄPIs ostukorv kinnitada ning tasuda selle eest valitud maksevahendiga. Pärast õnnestunud makset registreeritakse müügidokument Kaupmehe majandustarkvaras ning Kasutajale kuvatakse ÄPIs ostutšekki.

4.4. Cloudics ÄPIga kontrollitakse Kasutaja vanust, kui Kasutaja skaneerib ostukorvi tooteid, mille puhul on Kaupmehel kehtivate reeglite ja eeskirjade tõttu kohustus kontrollida ostja vanust, nt alkoholitooted ja tubakatooted. Kui Kasutaja vanus ei ole piisav toodete ostmiseks, siis tooted eemaldatakse ostukorvist ning Kasutajal on kohustus need tagastada.

4.5. Cloudics ÄPIga kontrollitakse ostlemisel kellaaega, kui Kasutaja skaneerib ostukorvi tooteid, millele kehtivad reeglite ja eeskirjade tõttu kellaajalised piirangud, nt alkoholitooted. Kui sellise toote skaneerimisel selgub, et sel kellaajal ei ole lubatud antud toodet osta, siis teavitatakse sellest Kasutajat ning toodet ostukorvi ei lisata. Kasutajal on kohustus toode tagastada. Samasugune kontroll toimub ka ostukorvi kinnitamisel ja kui ostukorvis on tooteid, mida kinnitamise hetke kellaajal ei ole lubatud osta, siis teavitatakse sellest Kasutajat ning tooted eemaldatakse ostukorvist. Kasutajal on kohustus tooted tagastada.

4.6. Cloudics ÄPI kasutamisega võib kaasneda ostukontroll. Ostukontrolli tingimused määrab iga Kaupmees ning seetõttu võivad need erinevate Kaupmeeste müügipunktides erineda.

5. Kaebuste esitamine

5.1. Kliendil on õigus esitada nõue otse Kaupmehe või muu lepingupoole vastu. Võimalikud vaidlused kolmandate isikutega (sh Kaardi väljastanud asutusega, Kaupmehega, õigusliku aluseta Cloudics ÄPILE ligipääsu saanud isikuga) lahendab Kasutaja iseseisvalt. Astro Balticsil on õigus vaidluses osaleda, kui Astro Blatics seda vajalikuks peab, kuid ei ole mistahes kohustust vaidluses osaleda.

5.2. Kui Kasutajal on kaebus Cloudics ÄPI kohta (st mitte selle vahendusel sõlmitud lepingute kohta), on Kasutajal võimalik pöörduda Astro Baltics poole e-posti aadressil info@noom.ee või Astro Balticsi Äriregistrist nähtuval juriidilisel aadressil.

6. Cloudics ÄPI kasutamise eeldused

6.1. Cloudics ÄPI kasutamiseks peab Kasutaja enda nutiseadmesse alla laadima Cloudics mobiilirakenduse.

6.2. Cloudics ÄPI kasutamise eelduseks on toimiv mobiilne andmeside.

6.3. Cloudics ÄPI kasutamiseks on vajalik Kasutajal luua endale kasutajakonto ning autoriseerida end läbi e-maili, mobiil‑ID või Smart‑ID vahendusel.

6.4. Esmasel ostu sooritamisel peab Kasutaja täiendavalt lisama vähemalt ühe kehtiva maksevahendi.

6.5. Konkreetsete Cloudics ÄPI funktsionaalsuste kättesaadavus võib sõltuda Kasutaja nutiseadmest, andmeside ühendusest ja andmeside teenuse pakkujast.

6.6. Kasutaja on kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad selleks õigustamata isikutel Cloudics ÄPI kontole ligipääsu.

6.7. Kasutaja peab hoidma Cloudics ÄPPI kõige värskemal versioonil, laadides selleks oma nutiseadmesse läbi sobiva kanali kõige uuema Cloudics ÄPI versiooni väljalaske.

7. Cloudics konto sulgemine

7.1. Kasutajal on igal ajal õigus Cloudics ÄPI kasutamine lõpetada, laadides oma nutiseadmest Cloudics ÄPI maha. Kui Kasutaja soovib taas alustada Cloudics ÄPI kasutamist, peab ta selle oma nutiseadmesse uuesti alla laadima.

7.2. Cloudics ÄPI mahalaadimine ei kustuta Kasutaja Cloudics kontot. Konto kustutamiseks on Kasutajal võimalik esitada avaldus („Konto turvalisus“) veebisaidi kaudu.

7.3. Juhul, kui Kasutajale on saanud teatavaks või tal on tekkinud kahtlus, et õigustamata isik on saanud või võib saada juurdepääsu tema Cloudics kontole, on Kasutaja kohustatud Cloudics ÄPI esimesel võimalusel sulgema ja pöörduma esimesel võimalusel Astro Baltics poole abi saamiseks.

7.4. Astro Baltics võib erakorraliselt etteteatamata sulgeda Kasutaja Cloudics konto, kui tekib kahtlus, et õigustamata isikutel on saanud võimalikuks Kasutaja Cloudics konto kasutamine. Samuti on Astro Balticsil õigus konto sulgeda, kui tekib kahtlus, et Kasutaja on Cloudics ÄPI kuritarvitanud ja/või rikkunud Kasutustingimustes sätestatud kohustusi. Cloudics konto sulgemise korral ei saa Kasutaja enda nutiseadmes Cloudics ÄPPI enam kasutada.

8. Vastutus

8.1. Cloudics ÄPI kaudu tehtavate tehingute ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab Kasutaja.

8.2. Astro Baltics pakub Cloudics ÄPPI olemasoleval kujul („as is“ printsiip) ja ei ole kohustatud tagama Cloudics ÄPI ööpäevaringset ja veatut toimimist. Astro Baltics ei anna mistahes kinnitusi ega garantiisid Cloudics ÄPI kvaliteedi (sh ilmsete või varjatud puuduste) ega sobivuse (tavapäraseks või spetsiifiliseks eesmärgi) osas.

8.3. Astro Baltics ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida seoses sellega, et Cloudics ÄPP ei toimi või seda ei ole võimalik soovitud viisil kasutada.

8.4. Astro Baltics ei ole vastutav Kasutaja ees Cloudics ÄPI kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kohase toimimise eest, näiteks pangakaardi kasutamise häirete eest. Kaupmees võib piirata, muuta ja lõpetada Cloudics ÄPIS Toodete pakkumise. Astro Baltics ei vastuta sellise muutuse tagajärgede eest.

8.5. Astro Baltics ei vastuta mingil juhul Kasutaja Cloudics konto või kogu ÄPI sulgemisest tulenevate tagajärgede eest.

8.6. Lisaks eespool toodud piirangutele vastutab Astro Baltics mistahes juhul ainult tahtlikult või raskest hooletusest põhjustatud otsese varalise kahju eest.

9. Andmete kasutamine

9.1. Cloudics ÄPI kasutamine eeldab Kasutaja andmete, sh isikuandmete töötlemist ja nende edastamist isikutele, kes on seotud Cloudics ÄPI vahendusel teenuste osutamisega (nt Kaupmees, pank).

9.2. Kasutajalt kogutavate andmete hulk sõltub Kaupmeeste seatud nõuetest. Cloudics ÄPI vahendusel kogutakse ainult andmeid, mis on vajalikud Cloudics ÄPI toimimiseks ja/või Cloudics ÄPI vahendusel sõlmitud lepingute täitmiseks.

9.3. Isikuandmete töötlemise kohta on teave esitatud Privaatsuspoliitikas.

10. Kasutustingimuste muutmine

10.1. Astro Baltics´il on õigus igal ajal ühepoolselt muuta Kasutustingimusi, teavitades sellest Kasutajat Cloudics ÄPIS ja veebisaidil (“Cloudics äpi kasutustingimused“). Kasutajad loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest, mil Astro Baltics on paigutanud teate muudatuse kohta veebisaidile ning Cloudics ÄPIS nähtavale kohale. Kui Kasutaja ei ole nõus muudatusega, kohustub ta Cloudics ÄPI sulgema, nutiseadmest eemaldama ja Cloudics konto sulgema. Cloudics ÄPI kasutamise jätkamisel loetakse, et Kasutaja on nõustunud muudatustega.

10.2. Astro Baltics võib igal ajal lõpetada Cloudics ÄPI pakkumise.

11. Muud tingimused

11.1. Kasutustingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Astro Baltics ja Kasutaja õigusaktidest ning hea usu ja mõistlikkuse põhimõtetest.